Ο χώρος μας


   Το φυσικοθεραπευτήριο “Αποκατάστασις” βρίσκεται σε έναν ανανεωμένο χώρο στο Παγκράτι, στην Αθήνα. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η άνεση, η λειτουργικότητα και η χρήση φυσικού φωτός στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.