Μέθοδοι και τεχνικές θεραπείας


   Στο φυσικοθεραπευτήριο “Αποκατάστασις” εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές φυσικοθεραπείας και χειροθεραπείας, με απώτερο σκοπό την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ανθρώπινου σώματος στο σύνολό του. Οι σαφείς ερευνητικές αποδείξεις και η βέλτιστη κλινική αποτελεσματικότητα αποτελούν τα βασικότερα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων τεχνικών για την εφαρμογή τους σε κάθε άτομο ξεχωριστά.

   Οι μέθοδοι και τεχνικές φυσικοθεραπείας και χειροθεραπείας που χρησιμοποιούνται στο “Αποκατάστασις” είναι:

  • Χειροθεραπεία – Μέθοδος OMT Kaltenborn-Evjenth

   Η ορθοπαιδική χειροθεραπεία (Orthopaedic Manual Therapy – OMT), σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στη γενική συνάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοπαιδικών Χειροθεραπευτών (IFOMPT) τον Μάρτιο του 2004, είναι μια εξειδίκευση της φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση νευρομυοσκελετικών προβλημάτων, που βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό και χρησιμοποιεί εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τεχνικές δια των χειρών (κινητοποιήσεις και χειρισμούς) και θεραπευτικές ασκήσεις. Η ορθοπαιδική χειροθεραπεία εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιοψυχοκοινωνικό προφίλ του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες www.ifompt.org

  • Χειροθεραπεία – Μέθοδος Mulligan

   Είναι μία μέθοδος χειροθεραπείας (manual therapy) που χρησιμοποιεί την κινητοποίηση με κίνηση για τα άνω και κάτω άκρα και τη σπονδυλική στήλη, με σκοπό την αντιμετώπιση του νευρομυοσκελετικού πόνου και την αποκατάσταση της φυσιολογικής μυϊκής λειτουργίας. Εφαρμόζεται τόσο σε νευρομυοσκελετικές παθήσεις όσο και σε αθλητικές κακώσεις. Όταν η χρήση της μεθόδου ενδείκνυται, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και άμεσα. Περισσότερες πληροφορίες www.bmulligan.com

  • Μέθοδος Clinical Pilates (Κλινική μορφή Πιλάτες)

   Είναι μία σερά ασκήσεων που βασίζεται στο γνωστό, πλέον, σύστημα ασκήσεων Pilates (Πιλάτες) με ειδικές “κλινικές” προσαρμογές για κάθε περίπτωση. Παθήσεις και κακώσεις του νευρομυοσκελετικού συστήματος αποτελούν άμεση ένδειξη για την εφαρμογή των ασκήσεων, αλλά όχι και μοναδική. Άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης μπορούν να εκτελέσουν τις ασκήσεις με τις κατάλληλες προσαρμογές, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημά τους.

  • Μέθοδος PNF – Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση

   Είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης δια των χειρών (hands-on therapy) που συνεχώς εξελίσσεται και έχει σα βασικό συστατικό της την ενεργή συμμετοχή του ασθενή με στόχο την επίτευξη μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας. Βρίσκει ευρύ πεδίο εφαρμογής (νευρομυοσκελετικές, νευρολογικές και καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, καθώς και αθλητικές κακώσεις). Περισσότερες πληροφορίες www.ipnfa.org

  • Kinesiotaping

   Είναι μία μέθοδος περίδεσης με ειδικό ελαστικό αυτοκόλλητο επίδεσμο (tape) που επιδρά στο μυοσκελετικό, νευρικό και κυκλοφορικό σύστημα, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Εφαρμόζεται, κυρίως, σε νευρομυοσκελετικές παθήσεις και αθλητικές κακώσεις. Περισσότερες πληροφορίες www.kinesiotaping.com

  • Κινητοποίηση νευρικού ιστού κατά Shacklock

   Είναι μία σύγχρονη μέθοδος θεραπείας δια των χειρών (hands-on therapy) που προσφέρει θεραπευτικές λύσεις σε διαταραχές του νευρομυοσκελετικού συστήματος που προκαλούν συμπτώματα από δυσλειτουργία στο νευρικό ιστό. Βρίσκει εφαρμογή σε πολύ συχνά προβλήματα όπως ισχιαλγία, αυχενική ριζίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κεφαλαλγία κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες www.neurodynamicsolutions.com