Η φιλοσοφία μας στην φυσικοθεραπεία


   Η φιλοσοφία στο φυσικοθεραπευτήριο “Αποκατάστασις” συμπυκνώνεται στη φράση «το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα».

   Επενδύουμε διαρκώς στη διεύρυνση των γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων μας και χρησιμοποιούμε μόνο εκείνα τα μέσα και τις τεχνικές που έχουν ισχυρή ερευνητική υποστήριξη και κλινική τεκμηρίωση.

   Ενστερνιζόμενοι την άποψη ότι δεν υπάρχουν ασθενείς για θεραπευτικά προγράμματα αλλά θεραπευτικά προγράμματα για ασθενείς, σχεδιάζουμε το πλάνο αποκατάστασης σεβόμενοι τόσο τη μοναδικότητα του ασθενή όσο και τις ιδιαιτερότητες του προβλήματός του.

   Επαναξιολογώντας σε κάθε συνεδρία τον ασθενή και σε συνεργασία με τον ίδιο και το θεράποντα ιατρό του, αναπροσαρμόζουμε το πλάνο θεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεσμευόμαστε από τα στεγανά της άκριτης εφαρμογής ενός παραπεμπτικού για φυσικοθεραπεία.

   Τέλος, επιδιώκουμε ο ασθενής  να αποκτήσει έναν ενεργό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι, η ενημέρωσή του σχετικά με τα αίτια του προβλήματος που αντιμετωπίζει, η κατανόηση των στόχων της θεραπείας και η εκπαίδευσή του σε συγκεκριμένες ασκήσεις που θα εκτελεί μόνος του, αποτελούν σημεία-κλειδιά ώστε το αποτέλεσμα της αποκατάστασης να είναι λειτουργικό, ασφαλές και με διάρκεια στο χρόνο.